Przejdź do treści
Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.pynci.pl
 2. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów w procesie Rejestracji czy dokonywania zakupów, przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w serwisie jest PYNCI Joanna Borowska, ul. Morenowa 39, 80-172 Gdańsk, NIP 9571008376, REGON 380929767.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie do zawarcia i realizacji (wysyłki na adres Klienta) umowy kupna sprzedaży i ewentualnego postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 3. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj. przesyłania informacji dotyczących oferty Sklepu oraz promocji zakupowych oferty czyli Newslettera Messenger Facebook.
 4. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności Sklepu dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ).

Obowiązek podania danych osobowych

 1. Przeszkodą do zawarcia umowy kupna sprzedaży w Sklepie może być brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

Informacje o odbiorcach danych osobowych Klientów

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach zawarcia i realizacji (wysyłki na adres Klienta) umowy kupna sprzedaży dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
  • podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego,
  • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta użytkownika oraz do obsługi zamówień.
 2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Sklep prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 3. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie przetwarzania danych

 1. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przygotowania i przesłania personalizowanej oferty lub wiadomości.
 2.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie profilowania, które dokonywane jest na podstawie aktywności Klienta oraz historii zakupowej.

Prawa Klientów, których dane są pozyskiwane i przechowywane

Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma(wynikające z RODO):

 1. Pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)
 2. Prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
  • Dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,
  • Osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  • Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
  • Dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. Prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:
  • Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
  • Dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)
 5. Prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:
  • Są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody
  • Przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji
  • dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany
 7. Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu prośby pracownikom sklepu.

Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie konta użytkownika sklepu jeśli

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO.​

Polityka cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.