Przejdź do treści
Home Regulamin

Regulamin

Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa zasady zamawiania produktów w sklepie internetowym Pynci, zwanym dalej Sklepem, działającym pod adresem www.pynci.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest Joanna Borowska, zwanym dalej Sprzedającym, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą PYNCI Joanna Borowska, ul. Morenowa 39, 80-172 Gdańsk, NIP 9571008376, REGON 380929767.

Definicje

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw znajdującym się pod adresem www.pynci.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i Dostawę wymieniona pod adresem www.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

PRODUKT GOTOWY OD RĘKI – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, na którego realizacje Kupujący nie musi czekać.

PRODUKT ROBIONY NA ZAMÓWIENIE – produkt dostępny w Sklepie internetowym, który wyprodukowany jest według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania (5-15 dni roboczych)

REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pynci.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie

SPRZEDAJĄCY – Joanna Borowska, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą PYNCI Joanna Borowska, ul. Morenowa 39, 80-172 Gdańsk, NIP 9571008376, REGON 380929767, adres poczty elektronicznej: sklep@pynci.pl

KONTO BANKOWE:

PYNCI Joanna Borowska

Pekao SA 86 1240 5400 1111 0010 8436 8855

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Postanowienia ogólne

1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

3. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedającym.

4. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki.

5. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.

6. Prezentowane w Sklepie Internetowym opisy Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

8. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

Składanie zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Klient otrzymuje następnie potwierdzenie, które zostaje wysłane automatycznie na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku zamówień indywidualnych należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: sklep@pynci.pl w celu nawiązania współpracy.

2. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.

3. Klient składając zamówienie będzie musiał wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

4. Informacje odnośnie administrowania danymi osobowym zostały opisane w polityce prywatności.

5. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach pracy Sklepu: od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku dokonania wpłaty i braku potwierdzenia należy skontaktować się ze Sklepem pisząc na adres: sklep@pynci.pl

8. Czas realizacji zamówienia na produkty robione na zamówienie wynosi od 5 do 15 dni roboczych. Jeśli w skutek nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.

9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta mailowo w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

11. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Na życzenie może zostać wystawiona faktura (zawierająca 23% podatek VAT).

12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu potwierdzenia zamówienia kontaktując się poprzez mail sklep@pynci.pl. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części) po jego opłaceniu należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Zwrot odpowiedniej należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.

13. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.pynci.pl są oryginalne, fabrycznie nowe, wykonane własnoręcznie.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Sklep przeznaczyć może ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Dostawa i płatność

1. Wybór sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.pynci.pl

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.

4. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

5. Za zamówione towary oraz przesyłkę Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– płatność online za pośrednictwem tpay

– przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego

PYNCI Joanna Borowska

ul. Morenowa 39 80-172 Gdańsk

Pekao SA 86 1240 5400 1111 0010 8436 8855

6. Czas oczekiwania na wpłatę wynosi 2 dni od daty zakupu. Nieopłacone zamówienia będą anulowane.

7. Zakupiony towar wysyłany jest na terenie oraz poza granicami Polski za pośrednictwem Paczkomatu InPost. Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Należy skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

8. Przewidywany czas dostawy na terenie Polski od momentu wysłania przesyłki nie powinien przekraczać 2 dni roboczych, w przypadku przesyłek zagranicznych – 5 dni roboczych. Sklep nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zawinione przez Paczkomaty InPost oraz firmę kurierską.

9. Odbiór osobisty może odbyć się wyłącznie pod warunkiem uzgodnienia terminu ze Sprzedawcą E-mail oraz numer kontaktowy Sprzedającego znajduje się na stronie „KONTAKT”.

Zwroty i reklamacje

1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie. Klient powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@pynci.pl. Wraz z odsyłanym produktem należy załączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być kompletny i w żaden sposób niezniszczony. Zwracany towar musi zostać przesłany z nienaruszoną metką, w opakowaniu firmowym –na adres: PYNCI Joanna Borowska ul. Morenowa 39 80-172 Gdańśk.

4. Sklep gwarantuje zwrot równy płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów przesłanych jako przesyłka za pobraniem. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru.

5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktów dostępnych w sklepie www.pynci.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji oraz zwrotu zakupionych towarów. Reklamacji nie podlegają produkty spersonalizowane oraz wykonane na indywidualne zamówienie.

6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w opakowaniu firmowym, z metką w stanie niezmienionym, bez widocznych śladów użytkowania.

7. W przypadku chęci reklamacji danego towaru należy skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@pynci.pl. W treści e-maila należy opisać wadę produktu. Dodatkowo do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie przelewu za reklamowany towar. Klient przesyła na swój koszt towar.

8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

10. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami

Postanowienia końcowe

1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu i są chronione prawami autorskimi. Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania i komercyjnego wykorzystywania informacji zawartych na stronie www.pynci.pl bez zgody Sprzedawcy.

2. Dane osobowe Klienta wykorzystywane będą przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.pynci.pl  oraz informowania o promocjach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883). W żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3. Wszelkie błędy wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu, np. w skutek awarii lub aktualizacji danych będą prostowane drogą e-mailową z Klientem.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego www.pynci.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.